MEDICINBRUG


Den GRATIS APP
MEDINCINBRUG DK
er udviklet til dig som tager MEDICIN dagligt mod smerter

APP’en MEDICINBRUG DK er GRATIS og indeholder eet billede hvor al MEDICIN- og VAND-indtag kan indtastes. Her holder systemet styr på medicin og vand dagligt, så du kan holde øje med hvor meget du indtager. Felterne hvori det daglige forbrug indtastes, 0-stilles når der trykkes GEM og felterne Total/dag opdateres.
Felterne Total/dag 0-stilles når dagen er omme, så systemet er klar til indtastning igen, dagen efter.

Hent brugervejledning her

APP’en MEDICINBRUG DK PRO er en betalings-APP der koster 15 kr., og den indeholder hele systemet og er beregnet til at vise lægen, eller bare dig selv, hvor meget, eksempelvis smertestillende MEDICIN og VAND, du indtager dagligt på en uge og månedsvis på et kvartal og som du muligvis ikke kan holde styr på.
Her findes også flere billeder til indtastning så som Persondata, Medicinoplysninger, samt Ugerapport og Kvartalsrapport (som også kan sendes til lægen per e-mail eller SMS og som der IKKE kan tastes i, da billederne er udfyldt på forhånd), samt Analyse Medicin, Analyse Indtag og Medicin Noter.

Hent brugervejledning her

MEDICINEN er især håndkøbsmedicin (f.eks. smertestillende) som lægen bør vide/se; f.eks. hvor meget der indtages/- konflikter.

OBS; I begge APP’s er VAND udfyldt og huskes af systemet, så der kun skal indtastes antal GLAS der drikkes pr. dag (HUSK: at for lidt og for meget VAND, er ikke godt).

APP: MEDICINBRUG DK


Udviklet til ANDROID

APP: MEDICINBRUG DK PRO


Udviklet til ANDROID


Som eksempel er to skærmbilleder vist her:

Det 1. er MEDICINBRUG DK / MEDICINBRUG DK PRO.

I både ’DK’ og ’DK PRO’ kan oprettes/rettes MEDICINnavn og MAX MEDICINantal, samt tastes antal på den medicin man tager dagligt. Man kan samtidig også se Ialt antal her. I ’DK PRO’ kan man også klikke på Person og Medicininfo, men det er frivilligt, da man kan nøjes med billede 1.
Ligeledes kan man i ’DK PRO’ klikke på Historik UGE/Historik MND for at følge med i medicinforbruget per uge og per kvartal, samt sende oplysningerne til lægen (begge skærmbilleder udfyldes helt automatisk).
Man kan også klikke på HJÆLP til hvorledes systemerne fungerer, både i ’DK’ og ’DK PRO’ versionen.

Det 2. er OPRET/RET MEDICININFO (MEDICINBRUG DK PRO)

Dette billede viser al den medicin du tager og som du indtastede på det første billede (alle medicinnavnene bliver på forhånd udfyldt fra billede 1.).
Dernæst er der tre kolonner som du selv skal udfylde; nemlig om medicinen er på recept (Ja/Nej), hvilken styrke den har (f.eks. 100 mg.) samt hvilken type det er (f.eks. Tablet, Depot eller Crème m.m.).

Hvis medicinnavnet ændres på billede 1. slettes indholdet i de tre felter automatisk (og er klar til ny indtastning) og hvis navnet slettes på billede 1. bliver alle 4 felter slettet. Alt indhold indtastet på billede 1., slettes/ændres på samme måde.


Lægen skal af hensyn til dit helbred også kunne følge med
(MEDICINBRUG DK PRO – versionen)

Der er to vigtige billeder som giver lægen et nøjagtigt overblik over hvilken medicin du har indtaget og hvor meget der er indtaget.
Det ene billede viser indtaget per/dag, i en uge og det andet viser indtaget per/måned, i et kvartal.
Der kan IKKE tastes på nogen af billederne.
Kopi af disse billeder kan også sendes via f.eks. e-mail eller SMS til Lægen.
Der findes også et billede til oprettelse af Persondata med BEMÆRKNINGER (til dig selv eller lægen), Medicinoplysninger, samt Analyse Medicin, Analyse Indtag og Medicin Noter.

Hjælp indeholder

Foruden hjælp til funktionerne i billederne på ’MEDICINBRUG DK’ og ’MEDICINBRUG DK PRO’, er der en oversigt over hvem der har udviklet systemerne, hvilken version det er, etc.

Såfremt du kan lide at benytte APP’en ‘MEDICINBRUG DK’ eller APP’en ’MEDICINBRUG DK PRO’ så tryk gerne LIKE og DEL på NEMITA’s side på FACEBOOK


APP: MEDICINBRUG DK


Udviklet til ANDROID

APP: MEDICINBRUG DK PRO


Udviklet til ANDROID